Смяташ ли, че света е готов да види какво си сътворил? Качи си играта на CodeMarmalad.
... или качи .zip с всичките ти файлове
Искам да получа линка: